ปุ่ม / พุชบัทตอน


พุชบัทตอน (Push button)

        เป็นสวิตช์ที่เมื่อกดแล้วปล่อยมือ สวิตช์จะเด้งกลับคืน โดยไม่ค้างตำแหน่งไว้ที่เดิม หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า "Momentary Switch" สวิตช์พุชบัทตอนนี้มีทั้งชนิดหน้าสัมผัสปกติเปิด (Normally Open) และชนิดหน้าสัมผัสปกติปิด (Normally Close)

  • ad16-22ds.png
   หลอดไฟแสดงสถานะหน้าตู้ควบคุม (PILOT LAMPS) ตู้ควบคุมนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี สถานะบอกให้ผู้...
  • bs211.png
   BS 211B ..................... RATING:3P 10A 1.5KW 380V MOUMTING TYPE:FLUSH MOUNTING SCREW TERMINAL:M...
  • btt.png
   พุชบัทตอน (Push button) เป็นสวิตช์ที่เมื่อกดแล้วปล่อยมือ สวิตช์จะเด้งกลับคืน โดยไม่ค้างตำแหน่งไว...
  • bs216.png
   BS-216B............................RATING:3P 15A 2.2KW 500VMOUMTING TYPE:FLUSH MOUNTINGSCREW TERMINA...
  • bs230.png
   BS-230B..............................RATING:3P 30A 7.5KW 500VMOUMTING TYPE:FLUSH MOUNTINGSCREW TERMINAL:M5..................................................................Packing ...
  • tbp-2#1
   TBP-2 #1 TBP-2 #2 TBP-3 #1 TBP-3 #2 TBP-3 #3
  • eb2-ba.png
   รูปแบบ รหัสสินค้า สี การควบคุม Flush push buttons EB2-BA31 เขียว N / O EB2-BA42 แดง N / C ...
  • eb2-bs.png
   รูปแบบ รหัสสินค้า สี การควบคุม Turn to release EB2-BS542 แดง N/C EB2-BS545 แดง N/C+N/O ขนาด
  • eb2-bw.png
   รูปแบบ รหัสสินค้า สี การควบคุม 220V direct bulb supplied EB2-BW33m1 เขียว N/O EB2-BW34m2 แดง N/C...
  • eb2-bd.png
   รูแปบบ รหัสสินค้า รูปแบบ การควบคุม 2 position EB2-BD21 N / O EB2-BD41 N / O 3 Position EB2-B...
  • eb2-bc.png
   รูปแบบ รหัสสินค้า สี การควบคุม Mushroom head push buttons EB2-BC แดง N/C ขนาด
  • eb2-bg.png
   รูปแบบ รหัสสินค้า การหมุน การควบคุม 2 position EB2-BG21 N/O 3 position EB2-BG33 N/O+ N/O ขน...

 PUSH BUTTON

สินค้า รหัสสินค้า จำนวน/กล่อง
EB2F-11  สีแดง 10  ตัว
EB2D-11  สีเขียว 10  ตัว

     
สินค้า รหัสสินค้า จำนวน/กล่อง
EB2F-10MD LED สีแดง 10  ตัว
EB2D-10MD LED สีเขียว 10  ตัว
สินค้า รหัสสินค้า จำนวน/ลัง
EB2F-11X/2  10  ตัว
EB2F-20X/3  10  ตัว
     
สินค้า รหัสสินค้า จำนวน/กล่อง
EB2M-11  สีแดง  10  ตัว
EB2M-11  สีเขียว  10  ตัว

สินค้า รหัสสินค้า จำนวน/กล่อง
EB2F-10D  สีแดง  10  ตัว
EB2F-10D  สีเขียว  10  ตัว
EB2F-10D  สีเหลือง  10  ตัว
EB2F-10D  สีน้ำเงิน  10  ตัว
     
สินค้า รหัสสินค้า จำนวน/กล่อง
EB2M-11D LED สีแดง 10  ตัว
EB2M-11D LED สีเขียว 10  ตัว
สินค้า รหัสสินค้า จำนวน/ลัง
EB2F-11ZS  10  ตัว

     
สินค้า รหัสสินค้า จำนวน/กล่อง
EB2M-11X/2 10  ตัว
EB2M-11X/3 10  ตัว

สินค้า รหัสสินค้า จำนวน/กล่อง
EB2F-11M  สีแดง  10  ตัว
EB2F-11M  สีเขียว  10  ตัว

     
สินค้า รหัสสินค้า จำนวน/กล่อง
EB2F-01XD2 LED สีแดง 10  ตัว
EB2F-01XD2 LED สีเขียว 10  ตัว

 

 


 

Visitors: 121,630