กุญแจล็อค

       กุญแจล็อค

         ใช้สำหรับยึดหรือสลักไม่ให้เปิดเข้าออกได้  เวลากดหรือไขออก มีเสียงลั่นดังกริ๊ก มีลูกไข เรียกว่า ลูกกุญแจ

  • ms603b.png
   รหัสสินค้า : MS603-3
  • ms480-2.png
   รหัสสินค้า : MS480-2
  • a-19.png
   รหัสสินค้า : A-19
  • ab303.png
   รหัสสินค้า : Ab303
  • ms301-11.png
   รหัสสินค้า : MS301-1
  • ms308-2.png
   รหัสสินค้า : MS308-2
  • ms306-22.png
   รหัสสินค้า : MS306-2
  • ms504-5.png
   รหัสสินค้า : MS504-5
Visitors: 121,629