มิเตอร์

              มิเตอร์หรือมิเตอร์วัดค่าไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดพลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ไปเพื่อการอยู่อาศัย, การระกอบธุรกิจ หรือแม้กระทั่งการประกอบอุตสหกรรม ซึ่งมิเตอร์เหล่านี้มีทั้งแบบเฟสเดียวหรือสามเฟส มิเตอร์ไฟฟ้าจะมีการสอบเทียบเพื่อนำไปคำนวณค่าไฟฟ้า( billing unit) ซึ่งโดยทั่วไปหน่วยที่ใช้กันคือกิโลวัตต์ชั่วโมง(kWh หรือ Unit) การอ่านตัวเลขปริมาณการใช้ไฟฟ้าตามระยะเวลาที่การไฟฟ้ากำหนดของมิเตอร์เป็นการบ่งบอกถึงปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในรอบที่ผ่านมาปกติจะเป็นรอบเดือน

  • bfv-80.png
   BFV-80 สินค้า รายละเอียด ค่าต่างศัก BFV-80 300V, 500V แอมป์ BFV-80 10A, 15A, 20A, ...
  • me72-72.png
   DIGITAL METERS 72*72 สินค้า ใช้รวมกับ ปริมาตร ดิจิตอล AM มิเตอร์ (72*72) เชื่อมต่อผ่าน...
  • 3p-4w.png
   Meter Kilowatt (DT862) รายละเอียด ระดับความแม่นยำ: 2 ความชื้นสัมพัทธ์: 80% ถึง 25c อุณหภูมิ:-10c … 50c ความถี่:45…50…55 Hz มาตรฐาน:IEC 521 ขอควรระวัง: ไม่ควรใช...

 

Visitors: 121,627