มาร์คเกอร์ (Marker)

 


MARKER

  • MARKER
    MARKER

รหัสสินค้า EC-1
ขนาดความยาวสาย: 2.6sq.mm to 4.2sq.mm
มาร์คเกอร์: 0-9, A-Z

รหัสสินค้า EC-2
ขนาดความยาวสาย: 3.6sq.mm to 7.4sqmm
มาร์คเกอร์: 0-9, A-Z

รหัสสินค้า EC-3
ขนาดความยาวสาย: 5.0sq.mm to 10.0sq.mm
มาร์คเกอร์: 0-9


 MARKER STRIP

  • MS

  • MS

MARKER STRIP

รหัสสินค้า

ขนาด

แถบถือ

รองรับ MARKER

MS-65

65*9

6

9pcs EC-1

MS-100

100*9

6

16pcs EC-1


 

Visitors: 92,841