หม้อแปลงกระแสไฟ


 

 • MSQ-30
  MSQ-30

 • MSQ-40
  MSQ-40

 • MSQ-60
  MSQ-60

 • MSQ-100
  MSQ-100

 • MAQ-30

 • MAQ-40

 • MAQ-60

 • MAQ-100

MSQ-30
30/5A-150/5A
2-3VA
CLASS 1
ค่าต้านทานความร้อน 600v

MSQ-40
30/5A-400/5A
CLASS 1
ค่าต้านทานความร้อน 600v

MSQ-60
500/5A-800/5A
7.5-10VA
CLASS 1
ค่าต้านทานความร้อน 600v

MSQ-100
1000/5A-3000/5A
10-15VA
CLASS 1
ค่าต้านทานความร้อน 600v

รหัสสิค้า

กำลังไฟ

MSQ-30

30/5, 50/5, 60/5, 100/5, 150/5

MSQ-40

30/5, 50/5, 60/5, 100/5, 150/5, 200/5, 250/5, 300/5, 400/5

MSQ-60

500/5, 600/5, 800/5

MSQ-100

1000/5, 1200/5, 1500/5

MSQ-100

2000/5, 2500/5, 3000/5


 

Visitors: 117,188