พาวเวอร์ ปลั๊ก

              งานในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ปลั๊กไฟที่ใช้ จะเป็นปลั๊กไฟชนิด Power Socket Plug (บางที่เรียกว่า industrial socket Plug)
ซึ่งปลั๊กไฟชนิดนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานให้มากขึ้น 
             โดยการออกแบบของปลั๊กช่วยป้องกันอันตรายจากการที่ร่างกายจะไปสัมผัสกับส่วนที่ก่อให้เกิดไฟช็อตภายในปลั๊ก (ถ้าเป็นปลั๊กธรรมดา เอานิ้วแหย่เข้าไปได้)
และเมื่อนำเต้ารับและปลั๊กไฟ ชนิดพาวเวอร์ซ็อคเก็ตปลั๊กแบบนี้ สวมเข้าด้วยกันแล้ว ก็ยังปลอดภัยในกรณีที่มีน้ำรั่วไหลมาโดนปลั๊กไฟดังกล่าว
             กรณีที่ไม่ได้เสียบปลั๊กด้วยกัน เต้ารับแบบนี้ก็จะมีฝาปิด ป้องกันน้ำเข้าไปในปลั๊กได้อีกด้วย

  • sf-024.png
   ปลั๊ก (SF) รหัสสินค้า ปลั๊ก ขา และแรงดันไฟฟ้า ปริมาตร(แอมป์) สี SF-013L 3 ขา 220V ...
  • sfn-013.png
   ปลั๊ก (SFN) รหัสสินค้า ขาและ แรงดันไฟฟ้า ปริมาตร(แอมป์) สี SFN-013 3 ขา 220V 16A ...
  • sf-04.png
   ปลั๊ก (SFN) สินค้า/แรงดันไฟฟ้า 16A รหัสสินค้า 32Aรหัสสินค้า 63Aรหัสสินค้า ปลั๊ก 3 ขา 2...

 

Visitors: 121,630