ฟิวส์ ลิงค์

รหัสสินค้า Amp รายละเอียด (หน่วย. mm) จำนวน/ลัง
Head (A) Tube (D) C
FLK-3 3A 12 7.8 600 500 ตัว
FLK-6 6A 500 ตัว
FLK-8 8A 500 ตัว
FLK-10 10A 500 ตัว
FLK-15 15A 500 ตัว
FLK-20 20A 500 ตัว
FLK-25 25A 500 ตัว
FLK-30 30A 500 ตัว
FLK-40 40A 500 ตัว
FLK-50 50A 500 ตัว
FLK-63 63A 19 10 500 ตัว
FLK-65 65A 250 ตัว
FLK-80 80A 250 ตัว
FLK-100 100A 250 ตัว
FLK-150 150A 25 17 250 ตัว
FLK-200 200A 250 ตัว


Visitors: 110,649