ตลับฟิวส์

รหัสสินค้า Rated Voltage ใช้กับลูกฟิวส์ จำนวน/กล่อง
RT 18-32 (A) 660V 10*38 12 ตัว
RT 18-32 (B) 660V 10*38 12 ตัว
RT 18-63X 660V 14*51 6 ตัว
RT 18-32 3P 660V 10*38 4 ตัว

 


 

Visitors: 118,822