หางปลา & ปลอกหุ้ม

     หางปลา จะเชือมต่อสายไฟกับเทอร์มินอลต่างๆ โดยการต่อหางปลากับสายไฟทำได้โดยการลอกปลายสายไฟแล้วสวมหางปลาให้ทองแดงของสายไฟสัมผัสกับส่วนที่เป็นโลหะของหางปลา แล้วใช้คีมย้ำหางปลา ย้ำที่ตัวหางปลาเพื่อทำให้ยึดติดกับสายไฟให้แน่น


 


 

Visitors: 121,630