หางปลา (SV) หัวแฉกหุ้ม

หางปลาหัวแฉกหุ้ม SV Series

รหัสสินค้า สี จำนวน/กล่อง
SV1.25-3 แดง, ดำ, น้ำเงิน 2000 ตัว
SV1.25-4 แดง, ดำ,น้ำเงิน  2000 ตัว
SV1.25-5 แดง 2000 ตัว
SV1-25-6 แดง 2000 ตัว
SV2-3 น้ำเงิน 2000 ตัว
SV2-4 แดง, ดำ, น้ำเงิน 2000 ตัว
SV2-5 น้ำเงิน 1500 ตัว
SV2-6 น้ำเงิน 1500 ตัว
SV3.5-4 ดำ, เขียว, น้ำเงิน 1000 ตัว
SV3.5-5 ดำ, เขียว, น้ำเงิน 1000 ตัว
SV5.5-4 เหลือง 1000 ตัว
SV5.5-5 เหลือง, ดำ, แดง 1000 ตัว
SV5.5-6 เหลือง, ดำ, แดง 1000 ตัว
SV5.5-8 เหลือง, ดำ, แดง 400 ตัว

 

Visitors: 110,651