หางปลา (SNB) หัวแฉกเปลือย

หางปลาหัวแฉกเปลือย (SNB)

รหัสสินค้า รายละเอียด จำนวน/กล่อง
D2 B
SNB1.25-3 3.7 6.2 4000 ตัว
SNB1.25-4 4.3 7.2 4000 ตัว
SNB1.25-5 5.3 8.1 4000 ตัว
SNB2-3 3.7 6.2 4000 ตัว
SNB2-4 4.3 7.2 4000 ตัว
SNB2-5 5.3 7.2 4000 ตัว
SNB2-6 6.5 9.5 2000 ตัว
SNB3.5-4 4.3 8.0 2000 ตัว
SNB3.5-5 5.3 8.0 2000 ตัว
SNB3.5-6 6.5 12.0 2000 ตัว
SNB5.5-4 4.3 8.2 2000 ตัว
SNB5.5-5 5.3 9.0 2000 ตัว
SNB5.5-6 6.4 9.0 2000 ตัว

 


 

Visitors: 110,648