หางปลา (RV) หัวกลมหุ้ม

หางปลาหัวกลมหุ้ม (RV) 

รหัสสินค้า สี จำนวน/กล่อง
RV1.25-3 แดง 2000 ตัว
RV1.25-4 แดง 2000 ตัว
RV1.25-5 แดง 2000 ตัว
RV1.25-6 แดง 1500 ตัว
RV1.25-8 แดง 1500 ตัว
RV1.25-10 แดง 1000 ตัว
RV2-3 น้ำเงิน 2000 ตัว
RV2-4 น้ำเงิน 2000 ตัว
RV2-5 น้ำเงิน 1500 ตัว
RV2-6 น้ำเงิน 1500 ตัว
RV2-8 น้ำเงิน 1500 ตัว
RV2-10 น้ำเงิน 1000 ตัว
RV3.5-4 เขียว, ดำ 1000 ตัว
RV3.5-5 เขียว, ดำ 1000 ตัว
RV3.5-6 ดำ 600 ตัว
RV5.5-4 เหลือง 1000 ตัว
RV5.5-5 เหลือง, แดง, ดำ 1000 ตัว
RV5.5-6 เหลือง, ดำ, แดง 800 ตัว
RV5.5-8 เหลือง, ดำ, แดง 400 ตัว

 

Visitors: 110,646