หางปลา (RNB) หัวกลมเปลือย

 หางปลาหัวกลมเปลือย (RNB)

รหัสสินค้า รายละเอียด จำนวน/กล่อง
D2 B
RNB1.25-3 3.7 5.5 4000 ตัว
RNB1.25-4 4.3 8.0 4000 ตัว
RNB1.25-5 5.3 8.5 4000 ตัว
RNB2-3 3.7 8.5 4000 ตัว
RNB2-4 4.3 8.5  4000 ตัว
RNB2-5 5.3 9.5 4000 ตัว
RNB3.5-4 4.3 8.0 2000 ตัว
RNB3.5-5 5.3 8.0 2000 ตัว
RNB5.5-4 4.3 9.5 2000 ตัว
RNB5.5-5 5.3 9.5 2000 ตัว
RNB5.5-6 6.4 12 2000 ตัว

 

Visitors: 110,649