ปลั๊ก (กันน้ำ)

ปลั๊ก (SFN)

สินค้า/แรงดันไฟฟ้า

16A
 รหัสสินค้า

32A 
รหัสสินค้า

63A 
รหัสสินค้า

ปลั๊ก 3 ขา  220V

(SFN-0132)

(SFN-0232)

(SFN-0332)

ปลั๊ก  4 ขา  380V

(SFN-0142)

(SFN-0242)

(SFN-0342)

ปลั๊ก  16 ขา  380V

(SFN-0152)

(SFN-0252)

(SFN-0352)

 


  ช็อคเก็ตกลางสาย (SFN)

 • ช๊อคเก็ต (SFN)
  ช๊อคเก็ต (SFN)

  ช็อคเก็ตกลางสาย (SFN) 

สินค้า/แรงดันไฟฟ้า

16A  รหัสสินค้า

32A  รหัสสินค้า

63A  รหัสสินค้า

ช็อคเก็ตเชื่อมต่อ 3 ขา  220V

(SFN-2132)

(SFN-2232)

(SFN-2332)

ช็อคเก็ตเชื่อมต่อ  4 ขา  380V

(SFN-2142)

(SFN-2242)

(SFN-2342)

ช็อคเก็ตเชื่อมต่อ  16 ขา  380V

(SFN-2152)

(SFN-2252)

(SFN-2352)

 


ช๊อคเก็ตติดผนัง (SFN)

 • ช๊อคเก็ตติดผนัง (SFN)
  ช๊อคเก็ติดผนัง (SFN)

  ช็อคเก็ตติดผนัง (SFN)

สินค้า/แรงดันไฟฟ้า

16A  รหัสสินค้า

32A  รหัสสินค้า

63A  รหัสสินค้า

ช็อคเก็ตติดผนัง 3 ขา  220V

(SFN-1132)

(SFN-1232)

(SFN-1332)

ช็อคเก็ตติดผนัง 4 ขา  380V

(SFN-1142)

(SFN-1242)

(SFN-1342)

ช็อคเก็ตติดผนัง 16 ขา  380V

(SFN-1152)

(SFN-1252)

(SFN-1352)

 


  ช็อคเก็ตฝังผนัง - ตรง (SFN)

 • ช็อคเก็ตฝังผนัง - ตรง (SFN)
  ช็อคเก็ตฝังผนัง - ตรง (SFN)

ช๊อคเก็ตฝังผนัง - ตรง (SFN)

สินค้า/แรงดันไฟฟ้า

16A  รหัสสินค้า

32A รหัสสินค้า

63A  รหัสสินค้า

ช็อคเก็ต 3 ขา  220V

(SFN-3132)

(SFN-3232)

(SFN-3132)

ช็อคเก็ต 4 ขา  380V

(SFN-3142)

(SFN-3242)

(SFN-3142)

ช็อคเก็ต 16 ขา  380V

(SFN-3152)

(SFN-3252)

(SFN-3152)

 


ช็อคเก็ตฝังผนัง - เฉียง (SFN)

 • ช็อคเก็ตฝังผนัง - เฉียง (SFN)
  ช็อคเก็ตฝังผนัง - เฉียง (SFN)

  แผงช็อคเก็ตฝังผนัง - เฉียง (SFN)

 

สินค้า/แรงดันไฟฟ้า

16A  รหัสสินค้า

32A  รหัสสินค้า

63A  รหัสสินค้า

ช็อคเก็ต 3 ขา  220V

(SFN-4132)

(SFN-4232)

--

ช็อคเก็ต 4 ขา  380V

(SFN-4142)

(SFN-4242)

--

ช็อคเก็ต 16 ขา  380V

(SFN-4152)

(SFN-4252)

--

 


 

Visitors: 99,147