สลิปต่อสาย เปลือยทองแดง (B Series)

สลิปต่อสาย เปลือยทองแดง (B Series)

รหัสสินค้า รายละเอียด จำนวน/กล่อง
d1 D L
B 1.25 1.7 3.3 15 5000 ตัว
B 2 2.3 4.0 15 5000 ตัว
B 5 3.4 5.5 15 2000 ตัว
B 8 4.5 7.1 21 700 ตัว

 


Visitors: 110,651