สวิทช์ลูกลอย

สวิทช์ลูกลอย

รหัสสินค้า

ปริมาตร(แอมป์)

ขนาดสาย (m)

LTF-A

10A

3M

LTF-A

10A

5M

 


 

Visitors: 110,650