ซีเล็คเตอร์สวิตช์

 

ซีเล็คเตอร์สวิตช์ (Selector Switch)

ซีเล็คเตอร์สวิตช์  (Selector  Switch)
    เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมวงจรไฟฟ้า เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าวงจร  หรือตัดกระแสไฟไม่ให้ไหลผ่านวงจรได้ตามที่ต้องการ  เป็นสวิตช์ที่ใช้งานกันมากในงานที่ต้องควบคุมการทำงานด้วยมือ  โดยการบิดให้คอนแทค ที่อยู่ภายในเปลี่ยนสภาวะปิด (NC)  หรือเปิด (NO) 

Visitors: 110,650