รีเลย์ตั้งเวลา

TIMER RELAY

รหัสสินค้า

แรงดันไฟฟ้า

ขนาด

ST3P A-A

220V AC

0.5S, 5S, 30S, 3M

ST3P A-B

220V AC

1S, 10S, 60S, 6M

ST3P A-C

220V AC

5S, 50S, 5M, 30M

ST3P A-D

220V AC

10S,100S,10M,60M


 

Visitors: 110,648