ดิจิตอล มิเตอร์

DIGITAL METERS  72*72

สินค้า

ใช้รวมกับ

ปริมาตร

ดิจิตอล AM มิเตอร์ (72*72)

เชื่อมต่อผ่านCT/5A

1-9000/5A

ดิจิตอล VOLT มิเตอร์ (72*72)

เชื่อมต่อโดยตรง

0-600V


 DIGITAL METERS  96*96

  • METERS 96*96
    METERS 96*96

DIGITAL METERS  96*96

สินค้า

ใช้รวมกับ

ปริมาตร

ดิจิตอล AM มิเตอร์ (96*96)

เชื่อมต่อผ่านCT/5A

1-9000/5A

ดิจิตอล VOLT มิเตอร์ (96*96)

เชื่อมต่อโดยตรง

0-600V


 

Visitors: 110,649