มิเตอร์(กิโลวัตต์)

Meter Kilowatt (DT862)

รายละเอียด
ระดับความแม่นยำ
2
ความชื้นสัมพัทธ์: 80% ถึง 25c
อุณหภูมิ
:-10c … 50c
ความถี่:45…50…55 Hz
มาตรฐาน:IEC  521
ขอควรระวัง: ไม่ควรใช้ในสภาพอากาศ และสถานที่ที่มีสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

 

Meter Kilowatt (DT862) 

รหัสสินค้า Phase Voltage Rated Current (A) จำนวน/ลัง
DT 862 3P 4W 380V CT:5A 6 ตัว
DT 862 3P 4W 380V 5-20A 6 ตัว
DT 862 3P 4W 380V 10-40A 6 ตัว
DT 862 3P 4W 380V 15-45A 6 ตัว
DT 862 3P 4W 380V 20-80A 6 ตัว
DT 862 3P 4W 380V 30-100A 6 ตัว
DT 862 3P 4W 380V 50-150A 6 ตัว


Meter Kilowatt (DD283)
 

  • DD 862
    DD 862

  • DD 28 มอก.

Meter Kilowatt (DD283)

รายละเอียด
ระดับความแม่นยำ
: 2
ความชื้นสัมพัทธ์: 80% ถึง 25c
อุณหภูมิ
: -10c … 50c
ความถี่:45…50…55 Hz
มาตรฐาน:IEC  521

รหัสสินค้า Phase Voltage Rated Current (A) จำนวน/ลัง
DD28 1P  2W 220V 5/15A 12 ตัว
DD28 1P  2W 220V 15/45A 12 ตัว
DD862 1P  2W 220V 30/100A 12 ตัว

 


 

Visitors: 110,648