ท่อหด (Heat-Shrinkable Tubing )

ท่อหด (Heat-Shrinkable Tubing) 

สินค้า

Packing(M)

ราคา

สินค้า

Packing(M)

Φ 2

200M

390.-

Φ 11

100M

Φ 2.5

200M

460.-

Φ 12

100M

Φ 3

200M

520.-

Φ 13

100M

Φ 3.5

200M

560.-

Φ 14

100M

Φ 4

200M

640.-

Φ 15

100M

Φ 5

100M

440.-

Φ 16

100M

Φ 5.5

100M

470.-

Φ 17

100M

Φ 6

100M

500.-

Φ 18

100M

Φ 7

100M

530.-

Φ 20

100M

Φ 8

100M

560.-

Φ 22

100M

Φ 9

100M

600.-

Φ 25

50M

Φ 10

100M

640.-

Φ 28

50M


 

Visitors: 92,838