เคเบิ้ลไทร์ (Cable Ties)

Cable ties

สินค้า

สี

L(mm)

W(mm)

2.5*100

ขาว, ดำ

100

2.5

2.5*100

แดง, เขียว, เหลือง, น้ำเงิน

100

2.5

3.6*150

ขาว, ดำ

150

3.6

3.6*150

แดง, เขียว, เหลือง, น้ำเงิน

150

3.6

3.6*200

ขาว, ดำ

200

3.6

3.6*200

แดง, เขียว, เหลือง, น้ำเงิน

200

3.6

4.8*200

ขาว, ดำ

200

4.8

4.8*200

ขาว, ดำ

250

4.8

4.8*250

แดง, เขียว, เหลือง, น้ำเงิน

250

4.8

4.8*300

ขาว, ดำ

300

4.8

4.8*300

แดง, เขียว, เหลือง, น้ำเงิน

300

4.8

8*300

ขาว, ดำ

300

7.5

8*350

ขาว, ดำ

350

7.5

8*400

ขาว, ดำ

400

7.5

8*450

ขาว, ดำ

450

7.5

8*500

ขาว, ดำ

500

7.5


 

Visitors: 110,651