ไซเรน (SIREN)


 

  • Alarm-Bell
    Alarm-Bell

ALARM BELL

สินค้า

แรงดันไฟฟ้า (V)

CB-4V

AC220V

CB-6B

AC220V

CB-8B

AC220V


 

  • MODEL MS-190
    MODEL MS-190

MOTOR SIREN
MODEL MS-190

สินค้า

แรงดันไฟฟ้า(V)

ปริมาตร(A)

Power(W)&Speed(rpm)

MS-190

DC12V

2.5A

30W & 4000-4200

MS-190

DC24V

1.55A

38W & 4000-4200

MS-190

AC220V

0.2A

45W & 4600-4800


 MOTOR SIREN

 

 

  • MODEL MS-290
    MODEL MS-290

MOTOR SIREN
MODEL MS-290

สินค้า

แรงดันไฟฟ้า(V)

ปริมาตร(A)

Power(W)&Speed(rpm)

MS-290(Plastic)

DC12V

3.550A

45W & 4800-5200

MS-290(Plastic)

DC24V

2.000A

45W & 4800-5200

MS-290(Plastic)

AC220V

0.375A

80W & 5900-6200

MS-290(IRON)

DC12V

3.550A

45W & 4800-5200

MS-290(IRON)

DC24V

2.000A

45W & 4800-5200

MS-290(IRON)

AC220V

0.375A

80W & 5900-6200


 

Visitors: 92,841