สวิตส์สลับ (Toggle switch)

สินค้า

pole

โวลท์

1121 (NO-ON)

3P

250V/AC

1021 (NO-OFF)

2P

250V/AC

1122 (NO-OFF-ON)

3P

250V/AC


 

  • 1321 / 1322
    1321 / 1322

สินค้า

pole

โวลท์

1221 (NO-OFF)

4P

250V/AC

1321(NO-ON)

6P

250V/AC

1322(NO-OFF-ON)

6P

250V/AC

 


 

Visitors: 110,646