พาวเวอร์ ซัพพลาย

พาวเวอร์ซัพพลาย(Power Supply)
           เป็นอุปกรณ์หลักที่คอยจ่ายไฟให้กับชิ้นส่วนและอุปณ์ต่างๆทั้งหมดภายในเครื่อง มีรูปร่างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมติดตั้งอยู่ภายในตัวเคส (สามารถถอดเปลี่ยนได้) ทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ตามบ้านจาก 220 โวลต์ให้เหลือเพียงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 3 ชุดคือ 3.3 และ 5 โวลต์ เพื่อจ่ายไฟให้กับวงจรชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ และ 12 โวลต์ เพื่อจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ของอุปกรณ์ดิสก์ไดรว์ต่างๆรวมถึงพัดลมระบายอากาศด้วย


 

POWER SUPPLY

รหัสสินค้า Single output INPUT OUTPUT
S-35-12 35W 115V AC 0.8A & 230VAC 0.45A DC 12V  3A
S-35-24 35W 115V AC 0.8A &230VAC 0.45A DC24V 1.5A
S-60-12 60W 115V AC 0.8A &230VAC 2.0A DC12V 5A
S-60-24 60W 115V AC 0.8A &230VAC 1.0A DC24V 2.5A
S-100-12 100W 115V AC 2.4A &230VAC 1.2A DC12V 8.5A
S-100-24 100W 115V AC 2.4A & 230VAC 1.2A DC24V  4.5A
S-120-12 120W 115V AC 2.5A &230VAC 1.5A DC12V  10A
S-120-24 120W 115V AC 2.5A &230VAC 1.5A DC12V  5A
S-145-12 145W 115V AC 3.2A &230VAC 1.6A DC12V  12A
S-145-24 145W 115V AC 3.2A & 230VAC 1.6A DC24V  6.0A
S-350-12 350W 115V AC 6.5A & 230VAC 4.0A DC12V  29A
S-350-24 350W 115V AC 6.5A &230VAC 4.0A DC24V  14.6A

 


Visitors: 121,630