แมกเนติกคอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor) S-N

แมกเนติกคอนแทคเตอร์
(Magnetic Contactor)

รหัสสินค้า Rated Operating current (Ac3) จำนวน/ลัง
220~240V 380~440V
S-N10 11 9 60 ตัว
S-N11 13 12 60 ตัว
S-N12 13 12 60 ตัว
S-N20 22 22 50 ตัว
S-N21 22 22 50 ตัว
S-N25 30 30 40 ตัว
S-N35 40 40 40 ตัว
S-N50 55 55 24 ตัว
S-N65 65 55 24 ตัว

 

Visitors: 114,656