โอเวอ์โหลด (Thermal Overload Relay) ใชกับ S-N

 

อุปกรณ์ป้องกันโหลดเกิน

- TH-N12
1.7A,2.1A,2.5A,3.6A,5A,6.6A,9A,11A
- TH-N20
1.7A,2.1A,2.5A,3.6A,5A,6.6A,9A,11A
- TH-N60
54A,67A

 


 

Visitors: 110,648