โอเวอร์โหลด LRD Series  ใช้กับ LC1

 

โอเวอร์โหลด  LRD Series

รหัสสินค้า Rated Heating Current (A) จำนวน/ลัง
LRD-10 4-6 100 ตัว
LRD-14 7-10 100 ตัว
LRD-16 9-13 100 ตัว
LRD-21 12-18 100 ตัว
LRD-22 16-24 100 ตัว
LRD-32 23-32 100 ตัว
LRD-33 30-40 100 ตัว

 

Visitors: 110,648