แมกเนติก คอนแทคเตอร์ GMC 3 POLE SERIES

CONTACOR GMC 3 POLE SERIES

รหัสสินค้า Rated Heating Current (A) จำนวน/ลัง
GMC-9 9 60 ตัว
GMC-12 12 60 ตัว
GMC-18 18 60 ตัว
GMC-22 22 60 ตัว
GMC-32 35 50 ตัว
GMC-40 40 50 ตัว
GMC-50 50 20 ตัว
GMC-65 65 20 ตัว
GMC-75 75 20 ตัว
GMC-85 85 20 ตัว

 

Visitors: 110,649