พุชบัทตอน

พุชบัทตอน (Push button)

        เป็นสวิตช์ที่เมื่อกดแล้วปล่อยมือ สวิตช์จะเด้งกลับคืน โดยไม่ค้างตำแหน่งไว้ที่เดิม หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า "Momentary Switch" สวิตช์พุชบัทตอนนี้มีทั้งชนิดหน้าสัมผัสปกติเปิด (Normally Open) และชนิดหน้าสัมผัสปกติปิด (Normally Close)

    • pb-2511--m-01.png
      PB2511/M-01(R&G)&PB2511/M-02&PB3011/M-02ปุ่ม 22mm & 30mm Voltage: AC220VPV2511/M-01 no lockPB2511/M-02 lock............................................................

 

Visitors: 114,656