ฟิวส์ใบมีด

รหัสสินค้า Rated Current (A) Rated Voltage (V) จำนวน/กล่อง
NH00 63A, 80A, 100A, 125A, 160A 500 5  ตัว
NT00 16A, 20A, 25A, 32A, 35A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A 500 5  ตัว
NT0 50A, 63A, 80A, 100A, 160A 500 5  ตัว
NT1 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A 500 3  ตัว
NT2 315A, 355A, 400A 500 1  ตัว
B1 40A, 50A, 63A, 80A, 100A 660 10  ตัว
B2 125A, 160A, 200A 660 6  ตัว
B3 250A, 315A 660 3  ตัว
B4 355A, 400A 660 2  ตัว

 

Visitors: 110,649