เบรกเกอร์

เซอร์กิตเบรกเกอร์(Circuit Breaker) 
    
 คือ อุปกรณ์ที่ทำงานเปิดและปิดวงจรไฟฟ้าแบบไม่อัตโนมัติ แต่สามารถเปิดวงจรได้อัตโนมัติ ถ้ามีกระแสไหลผ่านเกินกว่าค่าที่กำหนด โดยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ที่ต่อกับเซอร์กิตเบรกเกอร์นั้นเกิดความเสียหายขึ้นจากกระแสที่เกินกำหนด


 

    • nt-50.png
      SAFETY BREAKERSรายละเอียดกำลังการผลิต: 1500A(220vac)อุปกรณ์: Thermalการเชื่อมต่อ: Solderless รหั...
    • rfble-1.png
      SAFE T CUTรูปแบบเฟส 2 ขั้ว แรงดันไฟฟ้า 220/240V AC ความถี่ 50HzTripping current 6, 10, 20mATripping time 0.03-0.07sec สินค้า แอมป์ จำนวน/ลัง RFBLE-1 32A, 50A, 63A ...

 

Visitors: 121,629